0

Bakul saya kosong

RECHERCHE PAR CATEGORIES
 • RECHERCHE PAR INSPIRATIONS
 • RECHERCHE PAR MARQUES DE MOTO
 • Moto Technical Control 2023

  april 01, 2021 11 Komen

  Contrôle technique Moto 2023

  Wij zullen proberen de balans op te maken van de huidige situatie met betrekking tot de technische controle En aangepaste motorfietsen. Wij zullen ook een rondreis door Europa om de situatie in buurlanden van Frankrijk te zien.
  Dan zullen we proberen onszelf te projecteren om te zien wat wel kan wacht op ons in Frankrijk.

  Lees het laatste nieuws vanJUNI 2023 over het onderwerp:https://remmotorcycle.com/blogs/remmotorcycle/le-controle-technique-moto-prevu-pour-2023

   

  Wat we vandaag weten voor Frankrijk.

   

   Na jaren van strijd (mede dankzij FFMC), is de technische keuring van motorfietsen in Frankrijk nog niet ingevoerd. Het wordt al jaren uitgesteld. Dit is een onderwerp dat sinds de jaren 2000 weer op de voorgrond is gekomen.

  Het is dus een Europese wet die zeer zeker ooit zal worden toegepast. Maar er zijn alternatieven.

  Zoals u waarschijnlijk weet, werd er op 25 februari 2021 in het Europees Parlement gestemd (48 stemmen voor en 1 stem tegen – ter herinnering: er zijn 705 leden van het Europees Parlement) voor de toepassing van technische keuring van 2 wielen in 2022 zoals bepaald in de Europese richtlijn 2014/45/EU.

  Houd er rekening mee dat Europese landen dat volgens de Europese richtlijnen niet zijn niet verplicht om de over te nemen technische keuring van motorfietsen als ze dat niet kunnen maatregelen die gericht zijn op het terugdringen van het aantal ongevallen rechtvaardigen (de verdubbeling van veiligheidsbarrières, het herstel van wegen of het gebruik van schurende verf voor grondmarkeringen, enz.).

  Dit alternatieve systeem betreft slechts de weinige Europese landen die deze maatregelen al hebben geïmplementeerd.

   

  Update van 17-05-2022:

  Lees de laatste informatie over de motorkeuring

  https://remmotorcycle.com/blogs/remmotorcycle/le-controle-technique-moto-prevu-pour-2023   

   

  WAAROM IS DE TECHNISCHE CONTROLE VAN DE MOTORFIETS nutteloos?  Simpel gezegd: alleen 5% van de motorongevallen wordt veroorzaakt door een technisch probleem. De kosten-batenverhouding van deze maatregel hoeft niet langer te worden aangetoond. Een dergelijke maatregel zal de belastingbetalers veel geld kosten, zonder overtuigende resultaten.

  Een tweede onderzoek belde MEISJES (Motorcycle Accident in Depth Study), uitgevoerd in 2005, laat dat alleen maar zien 0,3% van de ongevallen verband houden met een technisch defect (voornamelijk verband houdend met banden).

  Aan de andere kant zijn er bedrijven zoals DEKRA die in Brussel lobbyen om een ​​nieuwe markt te veroveren die geschat wordt op 1,5 miljard euro per jaar.

   

   

  Wij nodigen u uit om het argument van de te lezen FFMC

   Technische inspectie van motorfietsen: Europa vraagt ​​erom, de FFMC vraagt ​​Frankrijk om zijn standpunt te verduidelijken

   
  AUTOMOBIEL TECHNISCHE CONTROLE


  Laten we eens kijken naar de autotechnische inspectie om de problemen en doelstellingen beter te begrijpen.

  Het is belangrijk om te begrijpen dat het om de CT (technische keuring) gaat functionele en veiligheidsorganen.

  Zoals minister Elisabeth Borne zich herinnerde:
   

  “De rol van de technische inspectie is daarom om te verifiëren dat de geïnspecteerde voertuigen geen schade toebrengen aan de verkeersveiligheid of het milieu. Het is niet mogelijk om transformaties aan een voertuig te valideren of te weigeren., ongeacht of deze de technische kenmerken ervan wijzigen. Deze kwestie van de validatie van voertuigwijzigingen valt enerzijds onder de goedkeuring, wat opmerkelijke transformaties betreft, en onder de registratie, anderzijds, wat de wijziging van de kenmerken vermeld op het certificaat betreft. Voertuigen die aan ‘tuning’ onderworpen zijn, vallen dan ook al jaren onder deze algemene wetgeving. »


   Voertuigcontrole draait om 9 hoofdelementen : besturing, verlichting en signalisatie, uitrusting, remmen, massaverbinding, mechanica, vervuiling en geluidsniveau, carrosserie en chassis, zicht.

   

  GEMODIFICEERDE AUTO'S EN TECHNISCHE CONTROLE:


   E30 verwisseld (M70B50-conversie)(rtsauto.com)

  Een aangepaste auto die heeft geprofiteerd van een ‘swap’; dat wil zeggen een verandering van een (over het algemeen) grotere motor, en waarbij alle andere componenten zijn veranderd (voor- en achteras, remsysteem, velgen, stuur, transmissies, enz.) kunnen perfect een geldige technische keuring ondergaan.  Dus een geprepareerd voertuig, beschouwd als onwettig door de politie kan een geldige technische keuring.

  DE CT is slechts een van de elementen die nodig zijn om te rijden legaal. Het wordt toegevoegd aan een grijze kaart, A verzekering en een rijbewijs voor het betreffende voertuig.

   

   

  HOE GEBEURT HET IN ANDERE EUROPESE LANDEN?

  Nu we de situatie hebben opgehelderd, zullen we de balans opmaken Europese situatie om te zien hoe deze Europese wet in verschillende landen wordt toegepast of niet.
   
   
  Laten we de balans opmaken van de huidige situatie tussen landen zonder technische keuring van motorfietsen, landen met technische keuring van motorfietsen En landen waar nog geen besluit is genomen.

  Opgemerkt moet worden dat hoe minder sterk de motorverdedigingsverenigingen van het land zijn, hoe meer controle er over het algemeen is ernstig

  Bovendien hebben alle Europese landen een geschiedenis, A cultuur En een andere aanpak elkaar, met betrekking tot de motorfiets, van de individuele vrijheden en een beetje verkeersveiligheid

   

   

  EUROPESE LANDEN ZONDER MOTORFIETSTECHNISCHE CONTROLE

   

  IERLANDVlag: Ierland op Google Android 11.0 Functiedropping van december 2020

  Ierland heeft besloten helemaal geen technische inspectie uit te voerenwaaruit blijkt dat er alternatieve maatregelen zullen worden genomen om de verkeersveiligheid voor motorfietsen te verbeteren.

   

  FINLANDVlag: Finland op Apple iOS 14.2

  Finland heeft de nodige maatregelen genomen om het aantal motorongevallen te verminderen en daarmee de verplichting tot technische keuring voor motorfietsen omzeilen.

   

  NEDERLANDVlag: Nederland op Apple iOS 14.2

  De Nederland zal geen motortechnische keuring opzetten omdat zij al enkele jaren verkeersveiligheidsplannen voor motorfietsen uitvoeren. Het plan is in 2010 ingevoerd.

  Hier zijn enkele belangrijke maatregelen:

  Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders APK

  Vertaling:

  - Verbeter de training van motorrijders

  - Informeer motorrijders zo goed mogelijk

  - Automobilisten informeren en opleiden

  - Voer een onderzoek uit naar de effecten van de zichtbaarheid van motorrijders op de verkeersveiligheid.

  - Schrijven CROW-richtlijnen

  - Implementeer de 3e richtlijn motorrijbewijzen (rijbewijzen A, A1 en A2).

   

  BELGIËVlag: België op Apple iOS 14.2

   

  België is momenteel in dezelfde situatie als Frankrijk.

  Hier is een video waarin de huidige situatie in België wordt uitgelegd:


  Bron:(rtbf.be) Datum: 4 februari 2021

   

  Zoals te zien is in de video, The Wallonië U kunt er voor kiezen om bij doorverkoop of na een ongeval een technische keuring uit te voeren.

  De komende maanden zullen we meer weten over de beslissingen die in België worden genomen.

   

  MONTENEGRO Vlag: Montenegro op Apple iOS 14.2

  Momenteel geen technische keuring van de motorfiets.

   

  PORTUGALVlag: Portugal op Apple iOS 14.2

  Portugal bevindt zich in een soortgelijke situatie als Frankrijk, technische keuring van motorfietsen wordt momenteel niet toegepast en de Portugese regering heeft zich nog niet over deze kwestie uitgesproken.

  Aan de andere kant bestaat het wel er is al een wet over dit onderwerp opgesteld. Er moet echter nog een decreet worden aangenomen voordat deze wet van toepassing is:

  Artikel 11 lid 5 (114276684 (dre.pt)):

  “De verplichting om periodieke controles uit te voeren op motorfietsen, driewielers en vierwielers, alsmede op aanhangwagens en opleggers bedoeld in nummer 3.1 van bijlage I bij dit wetsbesluit treedt pas in werking vanaf de bekendmaking van het besluit bedoeld in Nr. 5 van artikel 11."

  Overige informatie over technische inspecties in Portugal:Inspectietips (imt-ip.pt)

   

   


  EUROPESE LANDEN MET MOTORFIETSTECHNISCHE CONTROLE:

   

  ITALIËVlag: Italië op Apple iOS 14.2 

   

  Italië voert sinds 2014 controles uit op alle tweewielers.

  De technische inspectie moet worden uitgevoerdbinnen 4 jaar volgend op de datum van de eerste opnameelke twee jaar.

  De kosten bedragen € 45,- tot € 66,88, afhankelijk van de locatie waar het examen wordt afgenomen (prijs 2020).

  Bij overtreding bedraagt ​​de boete tussen € 173 (deadline overschreden met enkele weken) tot € 8.009 en 3 maanden administratieve hechtenis (als de motorfiets al uit het verkeer was geschorst).

  Bij een ongeval met een motorfiets zonder gevalideerd onderzoek vergoedt de verzekering de kosten niet.

  Via de verplichte periodieke keuring in Italië wordt het volgende gecontroleerd:

  • Remmen
  • Richting
  • Elektrisch systeem (vooral verlichting en zoemer)
  • As en ophanging
  • Integriteit van frame en kentekenplaat (d.w.z. identificatiecontrole: framenummer / fabrikantplaatje = CG-nummer)
  • Geluidsniveaus (volgens CG en fabrieksplaatje)
  • Niveaus van vervuilende gassen (indien van toepassing)
  • Snelheidslimiet (voor bromfietsen)

   

  DETAILS:

  Grenswaarden voor geluidshinder en vervuiling worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens van de fabrikant wanneer het voertuig hierover beschikt of tegen de vastgestelde algemene schaal.

  Voor bromfietsen geldt een snelheidslimiet van 45 km/uur.

   

  Wanneer u geslaagd bent voor het examen zijn er 3 mogelijkheden:

  • Geldig: betekent dat je kunt reizen en dat het volgende examen over 2 jaar plaatsvindt
  • Herhalen: u mag blijven rijden, maar u moet het examen binnen 1 maand herhalen (indien de validatie niet slaagt).
  • Opgeschort: u zult de in het attest aangegeven interventies moeten uitvoeren om opnieuw te kunnen reizen

   

  Hier is het voorbeeld van 2 motorfietsen die beschikbaar zijn op de Italiaanse tweedehandsmarkt en die een Italiaanse technische keuring hebben:

  Bron: www.subito.it

   

  Hier is een BMW K100 waarvan de gesp, het zadel, de uitlaat, de ledstrip en andere elementen zijn aangepast. Deze motorfiets beschikt over een gevalideerd keuring.

   

  Bron: www.subito.it

   

  Hier is een Harley Road King uit 2002 met voorbereiding voor € 30.000 en Italië staat het gebruik ervan toe.

   

  De verschillende bronnen:

  Revisie Moto: kom en wanneer farla - Blog Lineair

  Revisie moto 2020: kosten, cos'è en come funziona, dove farla e quando - The Italian Times

  Herziene motorfiets in Europa: come funziona (sicurmoto.it)

  Motorrecensie 2021: kosten, planning en procedure (sicurmoto.it)

  Revisione moto: cos’è, ogni quanto farla et quanto costa | Verti

   

   

  DENEMARKENVlag: Denemarken op Apple iOS 14.2  

   

  De regels in Denemarken liggen dicht bij die in Spanje of Duitsland.

  De technische controleorganen voeren ook de dop certificeringsinstantie (wat niet het geval is in Frankrijk).

   

  Regels tijdens de technische keuring van motorfietsen

  De regels zijn niet van toepassing op motorfietsen (minder dan 49,9cc).

  Dit zijn de meest voorkomende gevallen waarin de eigenaar zijn motorfiets moet laten controleren:

  • Bij verandering van eigenaar, wanneer de motorfiets tussen de 5 en 10 jaar oud is en de laatste goedgekeurde keuring meer dan 2 jaar geleden is uitgevoerd.
  • Tijdens een eigendomsoverdracht waarbij de motorfiets meer dan 10 jaar oud is ende laatste succesvolle inspectie is ruim 1 jaar geleden uitgevoerd.
  • Bij het importeren van een motorfiets.
  • Tijdens wijzigingen in het ontwerp van de motorfiets.
  • Bij wijziging van het kenteken van de motorfiets.

  Dus, Meestal komt er bij de verkoop/aankoop van motorfietsen een service-inspectie om de hoek kijken.

   

  Grote ingrijpende wijzigingen in het ontwerp van de motorfiets kunnen echter ook aanleiding geven tot een motorfietstechnische keuring.

  Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Vervanging van vork
  • Vervanging van de achterbrug
  • Vervanging van wielen met een omtrek die 5% groter of kleiner is dan het origineel.
  • Vermogenstoename
  • Vervanging van remklauwen
  • Een trommelrem ombouwen naar een schijfrem
  • Het monteren van een vlotterset
  • Het frame knippen of aanpassen
  • Framevervanging.

  (Dit zijn wijzigingen die in Frankrijk onderworpen zouden moeten zijn aan een overgang naar de DRIRE (voorheen MINES)).

  Een netwerk van particuliere bedrijven doet dit in Denemarken in de stijl van Duitsland.

   

  Dit zijn de elementen die zijn gecontroleerd tijdens de technische keuring van de motorfiets in Denemarken: 

  • Verlichting moet werken, inclusief extra verlichting
  • De kentekenplaatreflector moet zichtbaar zijn
  • Dikte remblokken
  • Remschijven moeten recht zijn en vrij van roest of slijtage.
  • De motorfiets moet soepel en zonder schokken remmen.
  • Het kenteken moet leesbaar zijn
  • Vorken moeten recht en vrij van slijtage zijn
  • Het stuur mag niet gedragen zijn en mag niet te dicht bij de tank staan.
  • Spatborden moeten correct worden vastgezet
  • Banden moeten een profiel van minimaal 1 mm hebben
  • De ketting moet voorzien zijn van bescherming
  • Spiegels moeten vast en intact zijn

   

  De prijs van technische keuring van motorfietsen in Denemarken:

  De gemiddelde prijs is 200 tot 600 Deense kronen, het equivalent van € 27 tot € 80.

  Bronnen:Syn van MC - dit is reglerne - DKMCS.DK

  Synchronisatie van motorfietsen met ejerskifte of ændringer (bilsynvodskov.dk)

   

  Let op: de meeste van deze informatie komt uit van bedrijven die diensten verkopen om motorfietsen te controleren

   

  Hier zijn enkele voorbeelden van motorfietsen die te koop zijn met een geldige technische keuring:

  Dirt Track gebaseerd op een Suzuki GS 450cc (Vind Scrambler en Motorcykler - Koop brug op DBA)

   

   

  1977 HONDA CB750 Cafe Racer goedgekeurd en geïnspecteerd.

   

   


  ZWEDENVlag: Zweden op Apple iOS 14.2 

   

  Het technische keuringsonderzoek in Zweden richt zich op de goede staat en werking van alle elementen van de motorfiets.

  De controle in detail:

  - Controle chassisnummer - fabrieksplaat/registratiedocument

  - Het frame controleren, carrosserie, voorvork en ophangingen (staat en werking).

  - Motor en transmissie zijn gecontroleerd. Dit omvat het onderzoeken van de brandstofleidingen, het uitlaatsysteem, het elektrische systeem, de krachtoverbrengingssystemen zoals aandrijving/ketting of poelie/riem en verbindingen.

  - Controleren van de remmen (inclusief het ABS-systeem) en het uitvoeren van een functionele controle. Bij het controleren van de remmen wordt ook een controle van de transmissie, de remmen, de wielen en het bedieningssysteem uitgevoerd.

  - Het lichaam wordt geïnspecteerd, evenals het zadel, de voetsteunen, de midden- en zijsteunen om te controleren of er geen gevaarlijke voorzieningen op de motorfiets zijn geïnstalleerd.

  - Alle verlichting en signaleringssystemen worden gecontroleerd. Dit omvat parkeerlichten, reflectoren, signaallichten, remlichten, richtingaanwijzers en koplampen.

  Na deze algemene controle wordt de motorfiets opgetild en worden er verdere controles uitgevoerd om mechanische details zoals wielen en banden te controleren. Uiteraard moeten uw banden voldoen aan de vereiste profieldiepte. Controleer of de wielen in balans zijn en of de wiellagers vrij kunnen rollen.

  Bij het controleren van het onderstel wordt gekeken naar het uiterlijk van het onderliggende chassis en de integriteit van de motorsteun.

  Dan is er een rijexamen om de reactie van de schokdempers, de besturing, de bedieningselementen, de remmen, de bewegingen van de motorfiets, meters, verlichting enz. te controleren

  Dit helpt het rol-, transmissie- en uitlaatgeluid onder controle te houden.

  Er kan een geluidstest worden uitgevoerd als het belangrijk wordt geacht.

  Wat dit betreft:

  "Geluidsmonitoring tijdens controle-inspecties vindt normaal gesproken plaats tijdens testritten. Als het geluid aanzienlijk luider is dan normaal, moet er een meting worden uitgevoerd. Als u een motorfiets heeft die volledig is goedgekeurd voor rijden, racen en de snelheid aangegeven op het fabrieksplaatje, geldt dit Bij deze waarde moet 5 dB (A) worden opgeteld om de grenswaarde van de motorfiets te verkrijgen.Als u een oudere motorfiets bezit, geldt de reis- en snelheidsinformatie met een grenswaarde >103 dB(A).

    

  Een motorfiets moet in de volgende gevallen worden gekeurd:

  • De eerste keer uiterlijk 48 maanden na de maand waarin het voertuig voor het eerst in gebruik is genomen.
  • Daarna uiterlijk 24 maanden na de maand waarin de vorige uitgebreide inspectie heeft plaatsgevonden.

  Motoren van 40 jaar en ouder kunnen worden vrijgesteld van keuring, op voorwaarde dat de motorfiets in de afgelopen twee kalenderjaren een geldige, goedgekeurde keuring heeft gehad voordat de vrijstelling van kracht wordt.

   

  Bronnen:

   Motorcontrole - Transportstyrelsen

   Agentschap regelgeving Zweedsvervoer over geluidsmeting 

  Technische inspectiegegevens:TSFS 2017_54.pdf (transportstyrelsen.se)

   

  Voorbeeld van voorbereidingen gemaakt in Zweden:

  Bron:Suzuki GSX 400 F "Bratana" en Brat Cafe Style - Hojstyling.se

  Deze Suzuki is op gespniveau aangepast, heeft een nieuw zadel, achterlichten, korte uitlaat enz... En beschikt over een geldige keuring.

  bron:XJ600 - Frans design en stijl Cafe Racer - Hojstyling.se

   Deze XJ600 heeft geprofiteerd van een betere voorbereiding met veel werk aan de gesp, de romp en het zadel, evenals aan de tank.

   


  DUITSLANDVlag: Duitsland op Apple iOS 14.2   Duitse motorfietsen zijn onderworpen aan een zogenaamde periodieke keuring TÜV Al meer dan 20 jaar.

  In Duitsland kost het voor een tweejaarlijkse inspectie 90 euro om het TüV-label (Technischer Überwachungs Verein – vereniging voor technische inspectie) te verkrijgen.

  Duitsland heeft een uitgebreide geschiedenis van controles en profiteert van een groot netwerk van competente bedrijven op dit gebied..

  Naast de veiligheidscontroles die in andere landen gebruikelijk zijn, controleert Duitsland ook alle onderdelen gemonteerd


  Wat betreft aanpassingen aan motorfietsen; er is twee mogelijkheden voor de Duitsers:

  • Koop reeds gecertificeerde onderdelen TÜV
  • Laat de wijzigingen certificeren door een erkende professional.


  Neem het voorbeeld vaneen achtergesp van BMW, er zijn al producten goedgekeurd TÜV en anderen die deze goedkeuring niet hebben op de onderdelenmarkt. Producten zonder certificering kunnen alsnog een certificering krijgen van een examinator TÜV na het in elkaar zetten.

  Hetzelfde geldt voor zelfgemaakte onderdelen die door een examinator moeten worden gevalideerd. In dit geval is de regel eenvoudig: amateurwerk wordt hoogstwaarschijnlijk bestraft.

  Dus ja, het is nog steeds mogelijk om in Duitsland een caféracer of scrambler te maken. Het Duitse voorbereidingsbudget is echter noodzakelijkerwijs hoger voor de aanschaf van TUV-onderdelen en de eventuele doorgang naar TUV-keuring.

  Een belangrijk punt om op te merken: TUV-centra kunnen niet worden vergeleken met de Franse technische keuring. In Frankrijk hebben technische inspecteurs geen bevoegdheid om een ​​voertuig of onderdeel te certificeren. Deze taak ligt bij andere organisaties. Deze organisaties zijn zowel in Frankrijk als in verschillende landen gescheiden.


  Bronnen:
  Veränderungen am Motorrad – TÜV Check - 550Moto | Cafe Racer-blog

  https://www.louis-moto.de

   

  Voorbeeld van motorfietsen die in Duitsland zijn geprepareerd:

   

  A R-NineT volledig herwerkt van A tot Z met motorvoorbereiding. De prijs is evenredig met de aangebrachte wijzigingen. Deze motorfiets is TUV-gecertificeerd.  Er is niets origineels meer aan deze Harley en hij is goed geregistreerd TÜV. Klik op de bronlink om de onderdelenlijst te bekijken.

   

   


  LUXEMBURGVlag: Luxemburg op Apple iOS 14.2 


  In het Groothertogdom is de Motorkeuring is al vele jaren in gebruik.

  Voor € 40 zijn de gecontroleerde punten als volgt:

  • Legale documenten
  • CO2 uitstoot
  • Koplampen en lampen
  • Toeter
  • Conditie en levensduur van banden
  • Ketting spanning
  • Ruimte voor drievoudige klemvork
  • Staat van de remmen
  • Chassisnummer komt overeen.

   

  Evenals elk ander element waarvan het uiterlijk een meer gedetailleerde inspectie zou vereisen. Daartoe behoren uiteraard accessoires toegevoegd zoals uitlaatpijpen, extra verlichting, enz.

  In dit geval moet de Luxemburgse motorrijder naar de goedkeuring gaan om vast te stellen dat deze accessoires zijn goedgekeurd. Indien dit het geval is, worden deze bij betaling op de inschrijfkaart vermeld.


  De technische inspectie moet worden uitgevoerd:

  • Voordat u een voertuig dat is onderworpen aan een onderhoudsbeurt weer in gebruik neemt veranderingen technische eigenschappen van het goedgekeurde seriemodel (voorbeeld :afstemming);
  • Na één grote reparatie na een ongeval (wielen, ophangingen, vervormingszones, stuurinrichting, remmen, airbags, enz.);
  • Na één reparatie of transformatie van het chassis ;
  • Zeker speciale oproeping indien de deskundige van een verzekeringsmaatschappij a. heeft geconstateerd technisch defect een orgaan dat na een ongeval de veiligheid van het voertuig kan beïnvloeden;
  • Als onderdeel van periodieke controles ;
  • Zeker speciale oproeping als de politie bij een controle constateert dat:
   • Het voertuig voldoet niet aan de goedgekeurde technische kenmerken;
   • Er is een duidelijk technisch defect aan het voertuig.

    

  “Zijn deze maatregelen effectief? « Het is zeer moeilijk om een ​​verband te leggen tussen ongeval en technisch falen», legt Michel Turk, voorzitter van Eurobiker Luxemburg, uit. « Indien de motorfiets in november 2018 de keuring heeft doorstaan ​​en er in september 2019 met deze zelfde motorfiets een ongeval plaatsvindt, kan dit ongeval niet in verband worden gebracht met een storing van het technisch controlecentrum, tenzij deze machine tussen deze twee data slechts enkele kilometers heeft gereden.»"  Bron:

  Technische keuring van motorfietsen (dekra-automotive.lu)

  Fragment uit het artikel:Motortechnische keuring, dit spook dat ons achtervolgt... (moto80.be

  Passeer de periodieke technische keuring voor voertuigen — Burgers — Guichet.lu - Administratieve gids - Luxemburg (public.lu)

   

  Voorbeeld van productie die in Luxemburg circuleert:
  IN SPANJEVlag: Spanje op Apple iOS 14.2 

   

  Technische keuring voor motorfietsen bestaat al enkele jaren

  Net als in Duitsland zijn de gebruikte onderdelen belangrijk en zijn de goedkeuringsinstanties dezelfde als die voor technische inspectie (in tegenstelling tot Frankrijk of Italië).

  Hier zijn de belangrijkste controlepunten van de ITV-motorfiets, de Spaanse keuring:

  • Het framenummer
  • Hoorn: Het moet werken
  • Verlichting: Alle verlichting moet goed werken. Goedkeuring verificatie.
  • Kentekenverlichting: aanwezigheid en werking. Goedkeuring verificatie
  • Hendelbediening
  • Banden: controleer de diepte van de groeven (minimale wettelijke maat 1,6 mm). De banden moeten dezelfde zijn als aangegeven op het gegevensblad. Goedkeuring verificatie.
  • Kuip: controleer de staat
  • Spiegels: in goede staat, met goedkeuring
  • De zitting en vleugels: Controleer de staat
  • Controle van het stuur en het Neimann-slot.
  • Het controleren van de standaard
  • Remmen: meet de remeffectiviteit van de voor- en achterremmen.
  • Schorsingen:Correcte bediening.
  • Uitlaat: goedkeuringscontrole, controle van het geluidsniveau vergeleken met het fabrieksplaatje.
  • CO2-gasemissies: meet de niveaus zodat deze binnen de wettelijke limieten vallen, afhankelijk van het feit of een uitlaatgassen al dan niet worden gekatalyseerd.
  • Controleren op olielekken, brandstoflekken en transmissieconditie.

  Zoals u ziet zijn de controles in Spanje strenger dan elders in Europa.  Bij het voorbereiden op een motorfiets, moet u via een bedrijf gaan om de motorfiets te laten controleren en goedkeuren.

  Hier is een uitleg van een bedrijf dat deze service levert:Guia-para-que-tu-moto-sea-homologable-reducida.pdf (donkeymotorbikes.com)

  De voorbereiding dus caféracer, scrambler Of dobber kosten duurder in Spanje omdat het op Duitse wijze gecertificeerd moet worden.

  Het bedrijf bijvoorbeeld EZEL MOTORFIETS biedt een pakket van € 395,- als u het chassis heeft aangepast, achterbediening heeft geïnstalleerd of de schokdempers heeft vervangen om de wijziging te certificeren.

  Als u het remsysteem of een andere ingrijpendere wijziging wijzigt, stijgt de prijs naar € 850,-.

  Voor de voorbereiding zijn extra kosten te verwachten. Het voordeel is echter dat dit is makkelijker dan de stap zetten maar ook via DRIRE in bijvoorbeeld Frankrijk.  Bereidingsvoorbeeld uit Spanje: 

  Bronafbeelding tonen
  Bron:BMW R 100 - Motocasion.com

  Een BMW met een gelaste achtergesp die gevalideerd is.

   

  Hier is nog een voorbeeld gemaakt door Cafe Racer SSpirit op een DUCATI-monster 900    

  Bronnen: 

  Pasar ITV moto, te controleren punten voor inspectie en advies (itvcitaprevia.es)

  De waarheid over de Cafe Racer en de ITV - Beste Cafe Racers

  Cafe Racer-aanpassingen zonder homologatie - Donkey Motorbikes

   

   

  In het kort andere Europese landen die een technische keuring voor motorfietsen toepassen:

  • Oostenrijk: controlena 3 jaar vanaf de eerste registratie, daarna na 2 jaar en ten slotte elk jaar;
  • Bulgarije: onderzoek elke 2 jaar;
  • Kroatië: controle na 2 jaar vanaf de eerste registratie, daarna jaarlijks;
  • Estland: controle  na drie jaar vanaf de eerste registratie, daarna drie keer per twee jaar en ten slotte elk jaar;
  • Griekenland: controleelke 2 jaar;
  • Letland: controleer elke 2 jaar;
  • Litouwen: controle na 3 jaar vanaf de eerste registratie, daarna elke 2 jaar;
  • Polen: controlena 3 jaar vanaf de eerste registratie, daarna na 2 jaar en ten slotte elk jaar;
  • Verenigd Koninkrijk: controle na 3 jaar vanaf de eerste registratie, daarna jaarlijks;
  • Tsjechische Republiek: controle na 4 jaar vanaf de eerste registratie, daarna elke 2 jaar;
  • Roemenië: controleer elke 2 jaar;
  • Slowakije: controle na 4 jaar vanaf de eerste registratie, daarna elke 2 jaar;
  • Slovenië: controle na 4 jaar vanaf de eerste registratie, daarna tweemaal per 2 jaar en ten slotte elk jaar;
  • Hongarije: controlena 4 jaar vanaf de eerste registratie, daarna elke 2 jaar.


  Met welke saus worden de Fransen gegeten?

   

  Dit zijn onze aannames voor april 2021 na een algemeen onderzoek van de situatie:

   

  Zoals we hebben gezien, zijn de situatie en infrastructuur in Frankrijk anders dan in andere landen.

  Frankrijk heeft geen TUV-achtige organisatie zoals in Duitsland en niet goedgekeurde professionals zoals in Spanje.

  Bovendien, Frankrijk heeft motorrijderverenigingen als de FFMC waardoor de belangen van motorrijders kunnen worden verdedigd.

  Het is daarom onwaarschijnlijk dat er een technische keuring voor motorfietsen wordt toegepast zoals in Duitsland en Spanje.

  DE technische keuring van motorfietsen moeten worden uitgevoerd door dezelfde centra die al autocontroles uitvoeren. De technische inspectiecentra zijn bij ontvangst in de fabriek niet op de hoogte van het voertuig. Het is hun taak om de specificaties te volgen om ervoor te zorgen dat het voertuig geen enkel risico vormt vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid.

  Zoals Zweden of Italië.

   

  Wat betreft de voortzetting vanevenementen

  Ten eerste moet Frankrijk de situatie verduidelijken over wat zal worden toegepast.

  Dan, als de technische keuring van motorfietsen wordt gekozen uit alle oplossingen die het aantal motorongevallen kunnen terugdringen, zal het nodig zijn hun kenmerken te definiëren.

  Bovendien zul je moeten wachten minimaal 2023 (zie 2025) zodat alle technische centra over de benodigde apparatuur beschikken om controles voor een motorfiets uit te voeren.

  DE technische keuring van motorfietsen zal wellicht heel dicht in de buurt komen van de Italiaanse of Zweedse motorcontrole met controle op beveiligingselementen efficiënt en niet-discriminerend


   

  ANDERE GELDIGE MOGELIJKHEDEN


  Er zouden andere oplossingen kunnen worden ingevoerd in plaats van de verplichte technische inspectie.

  Bij verkoop of na een ongeval kan er sprake zijn van een verificatiecontrole. Dit is wat de regio Wallonië in België overweegt.


  Andere oplossingen:

  - Meer preventie

  - Meer bewustzijn

  - Meer gedetailleerde controles door politie en rijkswacht.


  Het is ook mogelijk dat dit verder wordt uitgesteld en niet wordt besproken, maar in dit geval zal Frankrijk ten prooi vallen aan EU-sancties.

   

   

  DE TECHNISCHE CONTROLE DIE WE KUNNEN HEBBEN (INDIEN VAN TOEPASSING):


  Een motortechnische keuring op basis van verkeersveiligheid en milieu.

  Dus een onderzoek van alle elementen die verband houden met deze thema's.


   Remsysteem
  • Remvloeistofpeil
  • Staat van remblokken en schijven
  • Correcte werking - Remtest
  Verlichting
  • Werking van de verschillende elementen: knipperlichten, voor- en achterlichten, remlichten.
  zij spiegel
  • Aanwezigheid en goede werkende staat
  Banden
  • Slijtagecontrole
  Motorfiets premium icoon Overdragen
  • Staat van de ketting, riem of kruiskoppelingset.
  Motor
  • Controleer op mogelijke lekkages. (olie en eventueel koelvloeistof)
  De teller
  • Aanwezigheid en Goedoperationele staat
  Meterverlichting
  • Aanwezigheid en Goedoperationele staat
  Toeter
  • Aanwezigheid en Goedoperationele staat
  Kentekenverlichting
  • Aanwezigheid en goede werking
  Motorfiets premium icoon Stuurinrichting en vering
  • Controleren van de juiste werking
  Nummerkader
  • Verificatie van correspondentie met chassis en registratiedocumenten

   

  Er zou een uitlaatgeluidscontrole kunnen worden toegevoegd, en misschien een controle op vervuiling, afhankelijk van het bouwjaar van de motorfiets.

  Basiscontroles en controles die bij de meeste motorfietsen al door monteurs worden uitgevoerd tijdens onderhoud of interventies.

   

   

  Update van november 2022:

  Lees de laatste informatie over de motorkeuring:

  https://remmotorcycle.com/blogs/remmotorcycle/le-controle-technique-moto-prevu-pour-2023

   

   

     EEN PAAR TIPS

  Hier volgen enkele tips bij het aanpassen van een motorfiets, zodat u op deze controle kunt anticiperen.

   

  BEWAAR DE ORIGINELE ONDERDELEN


  De eerste tip is om bewaar de originele onderdelen van de motorfiets als we van plan zijn bepaalde elementen te veranderen, kan dat problematisch zijn. Ik denk aan de uitlaat. We weten niet of een technisch centrum over de technische middelen zal beschikken om het geluidsvolume van de motorfiets te regelen. In dit geval is het dus beter om de originele uitlaat te behouden.

   

  VOOR DE VOLGENDE ELEMENTEN, GEEF DE VOORKEUR VAN ELEMENTEN MET “E”-MARKERING

  Voor richtingaanwijzers, koplampen, achterlichten en banden kiest u producten met het “E”-label. Dit betekent dat deze elementen voldoen aan de Europese veiligheidsnormen.

  Misschien zou het technisch centrum dit naast de goede werking ervan kunnen controleren.

  Houd er rekening mee dat TUV- of ABE-normen geen waarde hebben in Frankrijk. Ze kunnen echter wel als kwaliteitslabel fungeren.

   

  JAARLIJKSE OVERZICHT

   

  Wij weten heel goed hoeveel belang de motorrijder aan zijn motorfiets hecht. De staat van motorfietsen is veel beter dan die van auto's.

  Als u een probleem signaleert maar er niet zeker van bent, aarzel dan niet om advies in te winnen bij deskundigen. Het is belangrijk dat jij je veilig voelt op de motor, maar het allerbelangrijkste is dat je je ook daadwerkelijk veilig voelt!

  Hierdoor bent u veilig en voorkomt u eventuele inspecties.

   

  roep een professional of een expert in

   

  Het wordt afgeraden om iets te amateuristisch te doen, in sommige gevallen hangt je leven ervan af.

  Wij geven prioriteit aan netjes en schoon werken. Om dit te doen, kunt u zich omringen met vrienden met kennis op elk van de noodzakelijke gebieden (mechanica, carrosserie, plaatwerk, enz.) of rechtstreeks met professionals.

  Houd er rekening mee dat hoe zorgvuldiger u werkt, des te veiliger u bent en beschermd bent tegen technische inspectieproblemen. En u kunt uw project gemakkelijker doorverkopen.

   

  CONCLUSIE :

   

  De motorvoorbereiding is niet dood!

  In de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat deze onnodige technische controle in Frankrijk niet wordt toegepast.

  Na het succes van de demonstraties10 en 11 april . De FFMC kreeg hierover een reactie van de regering en bevestiging van een uitstel na 2022.

  De strijd is echter nog niet voorbij, omdat er nog geen beslissing is genomen.

  Zoals we elders in Europa hebben gezien, is het erg moeilijk om dit soort besluiten te harmoniseren als elk land zijn eigen manier van doen heeft, zijn eigen toleranties en doelstellingen.

  Zelfs als het op een of andere dag wordt toegepast, moet u weten dat het betrekking heeft op de veiligheid, een correct gemaakte motorfiets kan niet uit de circulatie worden genomen.

  Caféracers, scramblers, bobbers en trackers bestaan ​​nog steeds, zelfs in landen waar de controles drastisch zijn.

  Nee, dit is niet het einde, we kunnen doorgaan met het aanpassen van onze motorfietsen.

   

   

  Aarzel niet om een ​​reactie achter te laten om te reageren als er informatie onjuist is of als u een vraag heeft.

   

   

  11 Respons

  PIERO LE DRUIDE
  PIERO LE DRUIDE

  november 28, 2022

  Bonjour,

  Très bon article même si une relecture permettrait de corriger quelques erreurs de frappe…

  Remarque quand vous écrivez : “Après des années de lutte (en partie grâce à la FFMC),”
  N’hésitez pas à écrire : " … (en grande partie grâce à la FFMC)".
  Voire : " … (pour l’essentiel, grâce à la FFMC)".

  Pour autant, compte tenu de l’actualité, il mériterait d’être mis à jour.

  Salutations guzzistes !

  Freddy.girard
  Freddy.girard

  mei 19, 2022

  Merci pour cet article clair complet et rassurant. Je viens de finir un projet plaisir sur un seven fifty de 98 avec 28000 au compteur. je l’ai remis à neuf en café racer avec goût et qualité. J’aurai mal au cœur de ne plus pouvoir rouler avec mon jouet. Je rejoins un commentaire qui parle de revoir les chaussées, les bandes glissantes au sol et améliorer la bienveillance des automobilistes pressés 😜.
  Espérons que notre vrai sécurité soit pris en compte plutôt qu’une solution de ponction financière de plus..
  Merci

  Astier
  Astier

  januari 11, 2022

  Bonjour Je pense sincèrement que les motards sont des personnes responsables et parmi nous beaucoup sont aussi des automobilistes .mais que dire des personnes qui prennes ces décisions ne savent même pas de quoi il en retourne pour certains et par contre n’hésite pas à nous facturer des sommes par l’intermédiaire des garages Ex : ct véhicule léger.service des mines pour les poids lourd et j’en passe et bientôt ça pour les motos .pour avoir le droit de rouler et en moto que 5mois dans l’année pour beaucoup et le plus grave nous font culpabiliser et battre entre nous .il devrait un peut plus réfléchir à cela si réellement ils ce soucis de notre santé .en tout cas merci pour votre article il est explicatif une belle synthèse et très bien documenté cdlt .

  Chinouz
  Chinouz

  oktober 01, 2021

  Super article bien détaillé. Bravo

  BONBEURRE
  BONBEURRE

  augustus 30, 2021

  Quid de ceux qui possèdent 10 motos de collections de plus de 30 ans, et qui roulent 50km avec chacune par ans? Certaine bécanes ont été réparés suite à des chutes et ne possèdent pas le cadre d’origine et donc pas d’avantage le numéro de châssis frappé dessus.
  Routes défoncées, pédagogie envers les automobilistes, prévention voilà des axes de réflexions…..En quoi le contrôle technique empêchera un motard de prendre une bagnole ou un camping car de face qui à coupé le virage dans les cols de nos belles montagnes. La solution, c’est l’éducation, mais dans ce cas il faut injecter de l’argent et bizarrement là, c’est silence radio.

  PELLETIER
  PELLETIER

  augustus 26, 2021

  Dans votre commentaire il n y’a pas le pays qui a voté contre la mesure pouvez vous nous dire lequel cdt

  Vincent Laborie
  Vincent Laborie

  augustus 12, 2021

  Bonjour ,
  Qu en est il des motos d enduro ?
  Difficile de remettre en règle une moto de plus de 10ans d enduro , qui ne possaide plus de clignotant , de klaxon , et dont le faiseau électrique a été changé pour un allégé …..
  Chose qui se faisait beaucoup il y a 10/15 ans …..

  GHILAIN
  GHILAIN

  april 16, 2021

  Quid à propos des Baggers avec jante de 26 pouces et pièces provenant des USA??
  Triste…

  arnaud chavaroche
  arnaud chavaroche

  april 02, 2021

  Merci de ce bel article, renseigné à souhait et passionnant. Merci de ce résumé éclairé.

  Yves Peraire
  Yves Peraire

  april 02, 2021

  Actualité claire et très complète --nous pouvons alors avoir une idée très personnelle --de ces mesures concernant nos pisses-feux—- j’aurais bien aimé que les têtes pensantes nous parlent de l’état des chaussées et autres !!!!! bien ce n’est pas les mêmes rapport ,d’un côté faut engagé de l’argent
  de l’autre en engrange -- alors !!!!!!!!!!!!!!!!

  Merci
  Philippe Lopez
  Philippe Lopez

  april 02, 2021

  Synthèse intéressante. Merci pour le travail

  Tinggalkan komen

  Komen -komen itu diluluskan sebelum penerbitan mereka.